Suomen Pöytäjääkiekkoliitto Ry:n vuosikokouspöytäkirja 2000

Yleistä

  • Aika: 22.1.2000 SM-kisojen alkusarjojen jälkeen
  • Paikka: Keski-Espoon koulun liikuntasalin kahvio

1. Kokouksen avaaminen

Hallituksen puheenjohtajan ollessa estyneenä sihteeri Jari Turunen avasi kokouksen klo 14.42.

2. Kokouksen toimihenkilöiden valinta

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Jari Turunen, sihteeriksi Hannu Pajunen, pöytäkirjantarkastajiksi Erik Lindgren ja Timo Toivonen sekä päätettiin, että pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

3. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Työjärjestys

Hyväksyttiin hallituksen puheenjohtaja Vesa Kontiaisen laatima työjärjestys kokouksen työjärjestykseksi.

5. Tilinpäätös vuodelta 1999, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto

Luettiin tilinpäätös ja vuosikertomus. Tilintarkastajien lausuntoa ei ollut vielä saatu.

6. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Jätettiin pöydälle odottamaan tilintarkastajien lausuntoa.

7. Vuoden 2000 toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus

Päätettiin, että

  • kevään 2000 PM-kisoihin Norjaan lähetetään liiton kustannuksella joukkue vain, jos jostain saadaan erikseen rahaa siihen tarkoitukseen. (Nykyinen rahatilanne ei mahdollista liiton kustantamaa matkaa joukkueelle).
  • kauden 2000-2001 turnausohjelman päättää tuleva hallitus omissa kokouksissaan.
  • kaudesta 2000-2001 alkaen liiton jäseniä ovat kaikki liiton alaisissa turnauksissa käyvät. (Sihteerin huom: yhdistyslain velvoitusten vuoksi jäsenistä on kerättävä talteen täydellinen nimi sekä kotipaikka; tästä on muistutettava kisajärjestäjiä!).
  • kaudesta 2000-2001 alkaen ei erillistä jäsenmaksua enää ole vaan pelaajien jäsenmaksut tilittävät rankingturnausten järjestäjät liitolle turnausten jälkeen. (10 mk / pelaaja / turnaus).
  • kannatusjäsenmaksu kaudella 2000-2001 on 50 mk. (Kannatusjäsenmaksu on tarkoitettu niille, jotka tahtovat tukea liiton toimintaa, vaikkeivät turnauksissa käykään).
  • rankingturnausten osanottomaksu kaudella 2000-2001 on ensikertalaisille 30 mk ja muille 60 mk (sisältäen liitolle tilitettävän jäsenmaksun).
  • ensikertalaismaksu koskee vain yhtä turnausta, ei koko kautta, kuten aiemmin.

Vuoden 2000 budjetti on 4000 mk (pelien osuus 2700 mk). Päälle tulevat mahdolliset PM-kisatulot ja -menot.

8. Uuden hallituksen valitseminen

Valittiin hallituksen puheenjohtajaksi Hannele Valtonen, sihteeriksi Hannu Pajunen, markkinointi- ja talousvastaavaksi Jari Turunen, muiksi hallituksen varsinaisiksi jäseniksi Kristian Iso-Tryykäri, Netta Jousi, Erik Lindgren ja Jari Sahlgren sekä varajäseniksi Kari Järmälä ja Mika Lindqvist.

9. Tilintarkastajien valitseminen vuodelle 2000

Valittiin Anssi Järvinen ja Juha Parviainen yhdistyksen tilintarkastajiksi.

10. Muut käsiteltävät asiat

Päätettiin, että käynnissä olevien SM-kisojen suuren osanottajamäärän vuoksi on tarkoituksenmukaisinta jatkaa alkulohkojen jälkeen niin, että pelataan neljässä 16 pelaajan välierälohkossa, joista kustakin 8 jatkaa finaalisarjoihin. Finaalisarja pelataan kahdessa 16 pelaajan lohkossa. Finaalilohkon 8 parasta pelaavat toisen lohkon 8 parhaan kanssa play off -ottelut (lohkon 1. vastaan toisen lohkon 8. jne.)

Todettiin, että koska Pöytälätkä-lehti ei toistaiseksi ilmesty, sitä ei myöskään luvata ilmaiseksi jäsenille.

11. Kokouksen päättäminen

Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.30.

Muistion vakuudeksi
Hannu Pajunen

  © Suomen Pöytäjääkiekkoliittowebmaster@poytajaakiekko.net