rdgmSimon ThomasSCORE
1.4Simon Thomas-Timo Toivonen4-2
2.5Simon Thomas-Kristaps Zarinieks3-3
3.5Michael Toft-Simon Thomas0-5
4.4X-Simon Thomas -
5.3Niko Tuominen-Simon Thomas3-3
6.2Jani Herlevi-Simon Thomas2-4
7.1Janis Sturmanis-Simon Thomas1-2
8.--BREAK-- 
9.1Simon Thomas-Anssi Jarvinen3-1
10.2Simon Thomas-Vesa Virri4-3
11.3Simon Thomas-Jali Salo0-1
11.5Simon Thomas-Anssi Jarvinen3-1
11.5Simon Thomas-Anssi Jarvinen2-1
11.5Simon Thomas-Anssi Jarvinen -
11.5Simon Thomas-Anssi Jarvinen -
11.5Simon Thomas-Anssi Jarvinen -
11.5Simon Thomas-Anssi Jarvinen -
11.5Simon Thomas-Anssi Jarvinen -
11.5Simon Thomas-Niko Tuominen5-4
11.5Simon Thomas-Niko Tuominen4-1
11.5Simon Thomas-Niko Tuominen -
11.5Simon Thomas-Niko Tuominen -
11.5Simon Thomas-Niko Tuominen -
11.5Simon Thomas-Niko Tuominen -
11.5Simon Thomas-Niko Tuominen -
Group 1, 159_1division_marli.tnmt
rdgmJanis SturmanisSCORE
1.5Kristaps Zarinieks-Janis Sturmanis3-3
2.4Michael Toft-Janis Sturmanis2-3
3.3X-Janis Sturmanis -
4.2Niko Tuominen-Janis Sturmanis0-4
5.1Jani Herlevi-Janis Sturmanis1-4
6.--BREAK-- 
7.1Janis Sturmanis-Simon Thomas1-2
8.2Janis Sturmanis-Anssi Jarvinen2-3
9.3Janis Sturmanis-Vesa Virri5-2
10.4Janis Sturmanis-Jali Salo7-1
11.5Janis Sturmanis-Timo Toivonen3-3
11.5Janis Sturmanis-Anssi Jarvinen2-3
11.5Janis Sturmanis-Anssi Jarvinen1-4
11.5Janis Sturmanis-Anssi Jarvinen -
11.5Janis Sturmanis-Anssi Jarvinen -
11.5Janis Sturmanis-Anssi Jarvinen -
11.5Janis Sturmanis-Anssi Jarvinen -
11.5Janis Sturmanis-Anssi Jarvinen -
Group 1, 159_1division_marli.tnmt
rdgmAnssi JarvinenSCORE
1.2Anssi Jarvinen-Jali Salo1-3
2.3Anssi Jarvinen-Timo Toivonen1-3
3.4Anssi Jarvinen-Kristaps Zarinieks3-0
4.5Anssi Jarvinen-Michael Toft0-2
5.5X-Anssi Jarvinen -
6.4Niko Tuominen-Anssi Jarvinen1-4
7.3Jani Herlevi-Anssi Jarvinen2-3
8.2Janis Sturmanis-Anssi Jarvinen2-3
9.1Simon Thomas-Anssi Jarvinen3-1
10.--BREAK-- 
11.1Anssi Jarvinen-Vesa Virri4-2
11.5Simon Thomas-Anssi Jarvinen3-1
11.5Simon Thomas-Anssi Jarvinen2-1
11.5Simon Thomas-Anssi Jarvinen -
11.5Simon Thomas-Anssi Jarvinen -
11.5Simon Thomas-Anssi Jarvinen -
11.5Simon Thomas-Anssi Jarvinen -
11.5Simon Thomas-Anssi Jarvinen -
11.5Janis Sturmanis-Anssi Jarvinen2-3
11.5Janis Sturmanis-Anssi Jarvinen1-4
11.5Janis Sturmanis-Anssi Jarvinen -
11.5Janis Sturmanis-Anssi Jarvinen -
11.5Janis Sturmanis-Anssi Jarvinen -
11.5Janis Sturmanis-Anssi Jarvinen -
11.5Janis Sturmanis-Anssi Jarvinen -
Group 1, 159_1division_marli.tnmt
rdgmNiko TuominenSCORE
1.1X-Niko Tuominen -
2.--BREAK-- 
3.1Niko Tuominen-Jani Herlevi3-2
4.2Niko Tuominen-Janis Sturmanis0-4
5.3Niko Tuominen-Simon Thomas3-3
6.4Niko Tuominen-Anssi Jarvinen1-4
7.5Niko Tuominen-Vesa Virri3-0
8.5Jali Salo-Niko Tuominen1-4
9.4Timo Toivonen-Niko Tuominen4-1
10.3Kristaps Zarinieks-Niko Tuominen4-7
11.2Michael Toft-Niko Tuominen2-2
11.5Simon Thomas-Niko Tuominen5-4
11.5Simon Thomas-Niko Tuominen4-1
11.5Simon Thomas-Niko Tuominen -
11.5Simon Thomas-Niko Tuominen -
11.5Simon Thomas-Niko Tuominen -
11.5Simon Thomas-Niko Tuominen -
11.5Simon Thomas-Niko Tuominen -
Group 1, 159_1division_marli.tnmt
rdgmTimo ToivonenSCORE
1.4Simon Thomas-Timo Toivonen4-2
2.3Anssi Jarvinen-Timo Toivonen1-3
3.2Vesa Virri-Timo Toivonen2-1
4.1Jali Salo-Timo Toivonen1-4
5.--BREAK-- 
6.1Timo Toivonen-Kristaps Zarinieks2-2
7.2Timo Toivonen-Michael Toft1-2
8.3Timo Toivonen-X -
9.4Timo Toivonen-Niko Tuominen4-1
10.5Timo Toivonen-Jani Herlevi2-2
11.5Janis Sturmanis-Timo Toivonen3-3
Group 1, 159_1division_marli.tnmt
rdgmKristaps ZarinieksSCORE
1.5Kristaps Zarinieks-Janis Sturmanis3-3
2.5Simon Thomas-Kristaps Zarinieks3-3
3.4Anssi Jarvinen-Kristaps Zarinieks3-0
4.3Vesa Virri-Kristaps Zarinieks2-5
5.2Jali Salo-Kristaps Zarinieks1-1
6.1Timo Toivonen-Kristaps Zarinieks2-2
7.--BREAK-- 
8.1Kristaps Zarinieks-Michael Toft2-1
9.2Kristaps Zarinieks-X -
10.3Kristaps Zarinieks-Niko Tuominen4-7
11.4Kristaps Zarinieks-Jani Herlevi3-4
Group 1, 159_1division_marli.tnmt
rdgmVesa VirriSCORE
1.--BREAK-- 
2.1Vesa Virri-Jali Salo2-1
3.2Vesa Virri-Timo Toivonen2-1
4.3Vesa Virri-Kristaps Zarinieks2-5
5.4Vesa Virri-Michael Toft4-3
6.5Vesa Virri-X -
7.5Niko Tuominen-Vesa Virri3-0
8.4Jani Herlevi-Vesa Virri2-3
9.3Janis Sturmanis-Vesa Virri5-2
10.2Simon Thomas-Vesa Virri4-3
11.1Anssi Jarvinen-Vesa Virri4-2
Group 1, 159_1division_marli.tnmt
rdgmMichael ToftSCORE
1.3Michael Toft-Jani Herlevi0-1
2.4Michael Toft-Janis Sturmanis2-3
3.5Michael Toft-Simon Thomas0-5
4.5Anssi Jarvinen-Michael Toft0-2
5.4Vesa Virri-Michael Toft4-3
6.3Jali Salo-Michael Toft1-2
7.2Timo Toivonen-Michael Toft1-2
8.1Kristaps Zarinieks-Michael Toft2-1
9.--BREAK-- 
10.1Michael Toft-X -
11.2Michael Toft-Niko Tuominen2-2
Group 1, 159_1division_marli.tnmt
rdgmJali SaloSCORE
1.2Anssi Jarvinen-Jali Salo1-3
2.1Vesa Virri-Jali Salo2-1
3.--BREAK-- 
4.1Jali Salo-Timo Toivonen1-4
5.2Jali Salo-Kristaps Zarinieks1-1
6.3Jali Salo-Michael Toft1-2
7.4Jali Salo-X -
8.5Jali Salo-Niko Tuominen1-4
9.5Jani Herlevi-Jali Salo3-5
10.4Janis Sturmanis-Jali Salo7-1
11.3Simon Thomas-Jali Salo0-1
Group 1, 159_1division_marli.tnmt
rdgmJani HerleviSCORE
1.3Michael Toft-Jani Herlevi0-1
2.2X-Jani Herlevi -
3.1Niko Tuominen-Jani Herlevi3-2
4.--BREAK-- 
5.1Jani Herlevi-Janis Sturmanis1-4
6.2Jani Herlevi-Simon Thomas2-4
7.3Jani Herlevi-Anssi Jarvinen2-3
8.4Jani Herlevi-Vesa Virri2-3
9.5Jani Herlevi-Jali Salo3-5
10.5Timo Toivonen-Jani Herlevi2-2
11.4Kristaps Zarinieks-Jani Herlevi3-4
Group 1, 159_1division_marli.tnmt